Sønderborg Kommune har flere års erfaring med grænseoverskridende samarbejde og internationale projekter. Bl.a. på kulturområdet mellem Sønderborg og Slesvig - senest i Kulturregionen ”Sønderjylland-Schlesvig”. Benefit4Regions handler om landdistriktsudvikling, og her er Sønderborg kommunen førende i landet pga. en god organisering og kommunikation mellem:

1) ”Landsbylaug” på lokalt niveau,

2) ”Landsbyforum”, et frivilligt talerør for alle landsbylaug, og

3) det politiske ”Landdistriktsudvalg” (et §17 stk. 4 udvalg).

Sekretariat for landdistrikter er bindeled mellem de tre enheder, og understøtter de initiativer og handlinger, som Landdistriktsudvalget og Landsbyforum igangsætter.

Det handler om at skabe levende landsbyer med et højt aktivitetsniveau og livskvalitet i et samspil mellem landsbylaug, forvaltning og politikerne.

Nøgleord i indsatserne på landdistriktsområdet i Sønderborg er: medborgerskab, jobskabelse og vækst, koordinering, skabelse af engagement og involvering, borgerdreven innovation med resultatorienterede handlinger på baggrund af strategiske og politiske indsatser samt projektstyring og nytænkning.