Program: 
Interreg a

Benefit4Regions er et dansk-tysk Interreg 5A projekt, som fremmer samarbejde mellem danske og tysk institutioner med hensyn til landdistriktsudvikling. 11 projektpartnere og 29 netværkspartnere fra den dansk-tyske Interreg 5A programregion har sluttet sig sammen i projektet Benefit4Regions for at udvikle fælles løsninger til vitaliseringen af landdistrikterne. Landdistrikterne i både Danmark og Tyskland møder lignende udfordringer, som de dog håndterer på forskellig vis. Disse forskelle er en mulighed, da de er et grundlag for lærings- og innovationsprocesser.
Projekt- og netværkspartnerne afprøver grænseoverskridende samarbejder mellem kommuner, amter og erhvervsstøtteinstitutioner samt videnskabelige og overordnede organisationer indenfor udviklingen af landdistrikterne i 9 case studier. Det overordnede princip i vores samarbejde fører til en praktisk og realistisk fremgangsmåde. Projekt- og netværkspartnerne afprøver inddragelsesprocedurer sammen med andre relevante aktører (virksomheder, politikere, landmænd, borgere etc.) og følger dem videnskabeligt. Det dansk-tyske netværk forbereder på den måde en ny fælles dannelse af strategier, styrker kapacitetsopbygningen og udnytter synergieffekter effektivt. Et af de særlige træk ved projektet er, at lokale fagfolk fra bl.a. amter og kommuner samarbejder med forskere fra universiteterne i regionen. Case studierne får videnskabelig rådgivning og bliver støttet med ekspertise i faglige, kommunikations- og inddragelsesspørgsmål

B4R casestudierne:
- case study lakale fødevarer
- case study støttemidler
- case study rekrutering
- case study mikroturisme
- Case Study mobilitet / tilgænglighed
- case study digitalisering
- case study AktivRegionen /LAG
- case study Bredbånd
- case study CO2 neutral varmeforsyning

Vi samarbjeder også i følgende arbejdsgrupper:
- kommunikationsforskning
- partizipationsforskning
- "Projekt planning School"
- COPEDIA
- strategi for samarbejde
- verktøjskasse for samarbejde

Mere Information finder du her: www.benefit4regions.eu

In the Benefit4Regions (B4R) project, nine sub-projects – so-called case studies – were formed to identify regional problems and deduce solutions and concepts related to these problems. Case study members included municipalities, municipal organizations and other organizations stemming from both sides of the border.

Our task was to investigate case study member and stakeholder participation and the effect of their participation on the quality of case study work.

The research questions which guided our investigation were as follows:

Turisme er et erhverv i stærk vækst på globalt plan, hvor der endnu er et stort uudnyttet potentiale i Danmark og i Tyskland. Turisme italesættes ofte som et af de store erhvervspotentialer for landdistrikter og yderområder, der gennem flere år har været udfordret af fraflytning, tab af arbejdspladser og færre aktiviteter lokalt.

Turisme er et erhverv i stærk vækst på globalt plan, hvor der endnu er et stort uudnyttet potentiale i Danmark og i Tyskland. Turisme italesættes ofte som et af de store erhvervspotentialer for landdistrikter og yderområder, der gennem flere år har været udfordret af fraflytning, tab af arbejdspladser og færre aktiviteter lokalt.

Hvordan får og bruger man støttemidler? En vellykket gennemførelse af et projekt afhænger i de fleste tilfælde af tre centrale faktorer: De udviklede idéer, know-how for gennemførelsen og en pålidelig finansiering, som indeholder følgeomkostningerne. Den største udfording er ofte finansieringen og kalkulationen af følgeomkostningerne. Der er i dette tilfælde ingen store forskelle imellem kommuner, virksomheder eller initiativer. 

Digitalisierung als Lernprozess für öffentliche Organisationen in der ländlichen Entwicklung

Ziele:
1. Aufbau einer ersten Wissensbasis "Digitalisierung"
2. EU-Datenschutzverordnung als erster Austausch und Weiterbildung
3. Anforderungsmanagement für Softwareentwicklung als allgemeiner Lerninhalt für Zusammenarbeit

The case study "accessibility" deals with two parts which helps to get a mutual understanding about similarities and differences of general rural development structures and components in germany and denmark:

1.) General exchange of knowledge towards rural development in context of the term "accessibility" (frameworks & structures, self-definition of "accessibility") 

Turisme er et erhverv i stærk vækst på globalt plan, hvor der endnu er et stort uudnyttet potentiale i Danmark og i Tyskland. Turisme italesættes ofte som et af de store erhvervspotentialer for landdistrikter og yderområder, der gennem flere år har været udfordret af fraflytning, tab af arbejdspladser og færre aktiviteter lokalt.

The case study "accessibility" deals with two parts which helps to get a mutual understanding about similarities and differences of general rural development structures and components in germany and denmark:

1.) General exchange of knowledge towards rural development in context of the term "accessibility" (frameworks & structures, self-definition of "accessibility") 

Glossary is a collection of project related words and terms, along with their definitions, descriptions and characteristics in the project context. Glossary is a very useful tool to have, especially in cross-border projects in which it is common to have miscommunication due to members using project related terms interchangeably. Each word in the glossary contains the definition of the word in English, German and Danish, and then the description and characteristics in English.

Method toolbox is the collection of participation and communication methods and forms the basis for the contents of the project planning school. The Method Toolbox is designed as a one-pager as well as a box and it showcases four phases of project development. In an intercultural context, project development can be quite challenging because of different mindsets, communication barriers and difference in work structures and methods. It is difficult for effective project planning and development to occur if there is not effective communication within the project.

The Project Planning School hosts workshops in Denmark and Germany, giving stakeholders from both sides of the border skills, tools and information to help them carry out cross-border rural development projects. The School was developed in 2018 as a way to sustain and disseminate the results of the research on communication and participation within Benefit4Regions and will continue independently of B4R after the project has ended.

A case study (CS) is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon (the ‘case’) in depth and within its real-world context, especially when the boundaries between phenomenon and context may not be clearly evident. (YIN 2014: 16)

Glossary is a collection of terms that are used in the project 'Benefit for Regions', with their definitions, descriptions and characteristics, which give a thorough understanding of the meaning of these terms in the context of this project.

Die Leiter der Ämter und Städte sowie die Regionalmanager der beiden AktivRegionen aus dem Kreis Plön wurden für den 24.11.2017 zu einem Workshop eingeladen. Auf dem Workshop ging es darum, die Zuständigkeiten für Förderprogramme, die Beziehungen der Beteiligten untereinander in Bezug auf Fördermittel und einen Arbeitsprozess von der Projektidee bis zur Fördermittelakquise zu diskutieren.