Fachhochschule Kiel er det største universitet for anvendt videnskab i delstaten Schleswig-Holstein.
Universitetet har en central placering i bydelen Dietrichsdorf, i delstatens hovedstad, Kiel, og omfatter fakulteter for computervidenskab og elektroteknik, maskinbygning, medier, socialt arbejde og sundhed samt virksomhedsledelse. Landbrugsfakultetet ligger i byen Österrönfeld.
Grundlaget for fremragende undervisning er anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Dette har åbnet op for muligheden for talrige forskningsprojekter på nationalt og internationalt plan, enten med støtte fra offentlige midler eller i tæt samarbejde med lokale virksomheder.