Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation – en Non-Government-Organisation (NGO) – for landsdækkende foreninger og organisationer, der kan gå ind for vores mission.

Landdistrikternes Fællesråds mission er at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for Landdistrikter og yderområder.

Vores værdier:

- Dedikeret
- Engageret
- Ordentlig
- Uafhængig
- Inddragende

Vores mål:

Landdistrikternes Fællesråd vil i 2020 være landets vigtigste base for og formidler af relevant og aktuel viden om landdistrikter og yderområder samt være en anerkendt samarbejdspartner blandt alle aktører.
Landdistrikternes Fællesråd vil være bindeled mellem beslutningstagere og borgere med interesse i stadig udvikling og forbedring af rammevilkår og lokal kultur.
Landdistrikternes Fællesråd vil være en naturlig part i lov- og regelarbejdet omkring rammevilkår i landdistrikter og yderområder samt være repræsenteret i relevante kommissioner og udvalg.
Landdistrikternes Fællesråd vil være en foretrukken samarbejdspartner blandt en mangfoldig og voksende gruppe af organisationer, virksomheder, offentlige instanser, foreninger og landsbyer, som vil opleve nytteværdi af medlemskab.
Landdistrikternes Fællesråd vil sikre højt aktivitetsniveau via en solid økonomi skabt ved hjælp af medlemsindtægter, projektaktiviteter, faste offentlige bidrag samt indtægtsdækkende aktiviteter.