Art des Projekts: 
Arbejdspakke
Beteiligte Institutionen: 

Syddansk Universitet

Worum geht es in diesem Projekt?: 

In the Benefit4Regions (B4R) project, nine sub-projects – so-called case studies – were formed to identify regional problems and deduce solutions and concepts related to these problems. Case study members included municipalities, municipal organizations and other organizations stemming from both sides of the border.

Our task was to investigate case study member and stakeholder participation and the effect of their participation on the quality of case study work.

The research questions which guided our investigation were as follows:

- How to define stakeholder participation?
- How to describe different levels of participation?
- What are the determinants of stakeholder participation?
- How to describe various types of stakeholder participation?
- Which types of stakeholder participation create which kind of output?
- What are the impact factors, output factors and performance criteria of case study work quality (from a team work perspective)?
- What are the essentials (practical implications) for managing case studies as teams?

Hvis landdistriktsprojekter skal komme i mål og løse de strukturelle udfordringer, som landdistrikterne står overfor, er det nødvendigt, at offentlige aktører som fx kommuner indgår i et tæt samarbejde med lokale borgere herom. Værdi skabes i samspil med andre, og dette gør sig især gældende, når målet er at finde løsninger, der adresserer de udfordringer, som landdistrikterne står overfor. I teksten introduceres et redskab, der kan hjælpe med at bygge bro imellem de offentlige og lokale aktører i et landdistriktsprojekt. Der vil gives også konkrete eksempler herpå med baggrund i erfaringerne fra Interreg projektet Benefit4Regions.

In this paper, we look at how collaboration in public policy networks such as the Benefit4Regions nine case studies can improve participation. We describe how participation can lead to sustainable networks with a lifespan which goes beyond an assignment or a project. In a public policy context, stakeholder participation is crucial. We will describe how a municipality depends upon building ties with stakeholders to be relevant and sustainable.

Social entrepreneurship, as in the case of the Interreg project Benefit4Regions, can be an important tool to successfully work with development in rural areas. In this paper, we will define social entrepreneurship and outline which resources are important for social entrepreneurs to manage. Finally, we will look at social entrepreneurship in a rural context and point to aspects which are decisive for social entrepreneurship in rural areas to succeed.

In the cross-border project entitled Benefit4Regions (B4R), ten sub-projects – so-called case studies – were formed to identify regional problems and deduce solutions and concepts related to these problems. Case study members included municipalities, municipal organizations and other organizations stemming from both sides of the Danish- German border.

Our task was to investigate case study member and stakeholder participation and the effect of their participation on the quality of case study work.