Type projekt: 
Case Study
Involverede institutioner: 

Projektpartner: Guldborgsund Kommune, Sønderborg Kommune, Landdistrikternes Fællesråd (Koordination), Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH

Netzwerkpartner: Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, Landsbyhøjskolen Fåborg-Midtfyn, Ærø Turist- og Erhvervsforening.

Hvad handler dette projekt om?: 

Turisme er et erhverv i stærk vækst på globalt plan, hvor der endnu er et stort uudnyttet potentiale i Danmark og i Tyskland. Turisme italesættes ofte som et af de store erhvervspotentialer for landdistrikter og yderområder, der gennem flere år har været udfordret af fraflytning, tab af arbejdspladser og færre aktiviteter lokalt.

Det overordnede mål i Case Study turisme er at etablere viden om og metoder til styrkelse af mikroturisme i landdistrikter samt udveksling af erfaringer omkring erfaringer henover grænsen. De forskellige Case Study partnere dækker områder fra strategisk udvikling til det mere operationelle niveau. De nuværende Case Study’s partners nyder godt af den enkelte Case Study’s partneres forskellige strukturer og arbejdsmetoder, hvilket medfører et stort udbytte for samarbejdet. 

Forventninger til det gensidige udbytte af det Dansk-Tyske samarbejde i dette CS omhandler:

• Udveksling af viden om turisme i landdistrikter – forskelle og ligheder landene imellem

• Udveksling af metoder til involvering af lokalsamfund og virksomheder

• Udvikling af strategier til hvordan lokalsamfund og mindre virksomheder kan tænke turisme i udviklingen af deres område/virksomhed

• Udveksling af erfaring henover den dansk/tyske grænse. 

På nuværende tidspunkt deltager følgende Case Study partnere: Guldborgsund, Sønderborg, Landdistrikternes Fællesråd (Koordination), Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH. Følgende Netværkspartnere deltager: Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, Landsbyhøjskolen Fåborg-Midtfyn, Ærø Turist- og Erhvervsforening.

10 SKRIDT I UDVIKLING AF MIKROTURISME

Turisme er et afgørende væksterhverv for landdistrikterne. Der ligger et stort uudnyttet vækstpotentiale i de mindre destinationer uden for de større byer og her er mikroturisme virksomhederne afgørende. Mikroturismen kan være med til at booste turismen uden for de store destinationer, og gøre området mere attraktivt for turister på længere eller tilbagevendende ophold.
Erfaringer fra projektet viser, at mikroturismen mangler nogle overordnede rammer for udvikling. Følgende 10 anbefalinger, er derfor et forsøg på at forenkle et stort arbejde med mikroturisme til nogle konkrete rammer og skridt til udvikling af mikroturisme. I praksis skal arbejdet tilrettelægges, så det passer til den enkelte mikro-destination. De 10 skridt skal derfor læses som en checkliste, der kan bruges til at planlægge fremtidige initiativer.

HVAD ER MIKROTURISME?

Mikroturisme er båret af mindre turismevirksomheder på mindre destinationer uden for de større byer. I projektet Benefit4Regions er der fokus på mikroturisme uden for de større byer baseret på oplevelser og serviceydelser fra netværk af små, lokale virksomheder og/eller foreninger.
Så kort sagt: Mikroturisme er båret af mikrovirksomheder på mikro-destinationer i landdistrikter.

Der skal indkaldes til case study møder en gang per kvartal, og møderne skal ligge på skift i Danmark og Tyskland.

Alle møder indklades via mail, og alle indkaldes til alle møder både projekt partnere og Netværkspartner.
Det skal forsøges at afholde møderne hos netværkspartner således at disse delatger. 

Til alle møder skal alle deltagere skrive under på en deltagerliste og alle dokumenter, præsentationer, deltagerliste, billeder, referater ligges på Moodel således at dette altid kan findes.